Dobroučská historie

V Dolní Dobrouči byly založeny dva oddíly. Stalo se tak v roce 1968. To byly první krůčky samostatného dobroučského skautování. Již předtím ale několik dobroučských nadšenců dojíždělo do nedalekého Ústí nad Orlicí, kde se účastnily skautských akcí. O založení již zmíněných oddílů se postarali Jiří Jakubec st. – Starý Bobr, Radko Boháč – Dorau a v neposlední řadě také Sláva Vavřín. Krátce poté se k těmto vůdcům přidal ještě Jindřich Ryšavý – Racek. První tábor se uskutečnil ještě v roce 1968 ve Vápenkách.

Bylo to sice „za humny“, ale byl to opravdový tábor. Skauting v Dobrouči se začal dostávat do podvědomí lidí jenže zasáhla ruka osudu a organizace musela být v roce 1970 rozpuštěna.

Skaut jako organizace byla obnovena až po dlouhých 19 letech. V Dobrouči se tak stalo po rozhodnutí dne 6.12.1989 a to obnovením činnosti 1.oddílu. Dne 7.1.1990 se v zasedací místnosti tehdejšího MNV v Dolní Dobrouči sešli : Radko Boháč, Stanislav Vavřín, František Novotný, Jindřich Ryšavý, Jiří Jakubec ml., Jiří Skalický, František Kovář, Vlastimil Mlynář, Jaroslav Plíva, Vladimír Bříza, Oldřich Matějíček ml., Aleš Novák, Vladimír Hovad a Vladislav Vávra. Na této ustavující schůzce byli zvoleni představitelé střediska : vedoucí střediska – Vladislav Vávra, hospodář střediska Vladimír Bříza, tajemník střediska Hana Hovadová, předseda revizní komise Jaroslav Plíva, člen střediskové rady Jindřich Ryšavý a vedoucí jednotlivých oddílů. Vedoucí střediska Vladislav Vávra byl pověřen zastupováním střediska na Okresní radě Junáka v Ústí nad Orlicí, kde od prvního okresního shromáždění zastává funkci tajemníka ORJ. Od těchto dní se již dost věcí změnili, ZDE si můžete porovnat informace s těmi nejčerstvějšímy…

Od roku 1990 je vrcholem každého roku také letní stanový tábor – na jejich souhrm se můžete podívat ZDE.

V Dolní Dobroči byla po obnově skauta také založena tradice Závodu Skautských Hlídek – ZSH.

Co by to bylo za středisko, kdyby nemělo svou vlastní klubovnu. Do tété doby jsme sídlili v malém „vejměnku“, ale touha „po vlastním“ byla silnější. Proto bylo v r.1995 rozhodnuto o stavbě klubovny nové. Peníze se získávali hlavně z brigád (každoroční sázení stromků, úklid lesa po polomech nebo prací pro obecní úřad). Řezivo jsme získali od místního ZD odměnou za pomoc při rovnání prken na pile nebo bourání starých objektů. Samozřemě se na stavbě podílelo také mnoho sponzorů ať už darem finančním nebo materiálním. Kopat se začalo v květnu 1995. Celá stavba byla hrubě dokončena ještě před zimou !!! Samozřejmě že vše ještě není úplně „tip ťop“, ale co, jsme ve svém! Na klubovnu se můžete podívat ZDE.

Se založením skautského střediska v Dolní Dobrouči vznikly dva dívčí oddíly skautek a světlušek. 3. dívčí oddíl vycházel ze spolupráce s 1. chlapeckým oddílem, 4. oddíl spolupracoval se 2. chlapeckým oddílem. V roce 1996 došlo ke sloučení 3. a 4. oddílu. Dnes tedy existuje pouze 3. dívčí oddíl.

Po roce 1990 se rozjela činnost i 1. chlapeckého oddílu. Zde byl kladen důraz především na výchovu menších členů. Tím nechci říct, že by ti odrostlejší byli o něco ošizeni. Společně se 3.oddílem a tatínky byla roku 1995 postavena klubovna, která dnes slouší především skautským akcím. Náš oddíl se pavdelně zúčastňuje několika závodů a klání ve skautských disciplínách. Ať už se jedná o každoroční závody skaut. hlídek v D.D.- ZSH, memoriál Břéti Hampla nebo „obrok“ Svojsíkova závodu. A právě v něm bylo dosaženo nejednoho úspěchu. V roce 1999 se stala hlídka Dolní Dobrouče vítězem celostátního kola !!! Ješe to nebylo vše. O dva roky později na domácí půdě bylo prvenství obhájeno. Tím byla korunováno celé úsilí všech závodníků i vedoucích Jacka, Pepši a Motýlkáře. Samozřejmě, že náš oddíl nežije pouze závody. Za rok se uskuteční mnoho nejrůznějších akcí jako výpravy, různé dovednostní soutěže nebo akce s promítáním diapozitivů apod. V roce 2002 se dobroučská výprava složená te členů 1.,3. i 6.oddílu vypravila za přáteli do Italského Marca. ZDE si můžete prohlédnou zprávy i fotky z této expedice