Betlémské světlo

V sobotu 22.12. od 17:30 proběhne před D-centrem akce Betlémské světlo, která je určena pro širokou veřejnost, je námi pořádána a jste na ni také srdečně zváni. Na této akci si připomeneme příběh narození Ježíše Krista a v závěru bude lidem rozdáván plamen světla dovezený až z Betléma. https://www.betlemskesvetlo.cz/