Závody v uzlování

Letos se uskutečnil již 16. ročník Závodů v uzlování, pořádaný naším střediskem.

V 9hod. jsme se sešli v dobroučské Hasičárně. Vázalo se šest základních uzlů: Lodní smyčka, Zkracovačka, Dračí smyčka, Škotová spojka, Rybářská spojka, Ambulanční uzel.

Důležitá byla rychlost, pečlivost a zručnost soutěžících. Závodilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší. Letos se zúčastnilo 33 účastníků nejen z našeho střediska. První místo ve starší kategorii získala Terezie Křivohlávková z Dolní Dobrouče a v mladších světluška Marie Marková z Letohradu, a hned za ní Veronika Šolcová z našeho střediska.

Na všechny zúčastněné čekala odměna a na první tři v každé kategorii krásné ceny.

Více fotek naleznete zde. Výsledkovou listinu tady.komentářů 12

(přidat nový komentář »)

 • discount moncler

  I am going to go ahead and bookmark this content for my sis for a coming up study project for school. This is a beautiful web site by the way. Where did you get a hold the theme for this website?

 • belstaff jacket sale

  I like this article yet do not concur with all your points. Cannot argue with the general tone though. Well written as well!

 • valentino shoes outlet

  Hello folks, We found your blog and I to appoint its a amazing spot around here and We want call attention on it as it deserves all are great. Please continue the strong website.

 • discount nfl online

  A man who is his own lawyer has a fool for his client

 • cheap moncler sale

  Dude, I must say that overall I am fairly taken with this web page. It is apparent that you know you subject matter and you are passionate about it.

 • buy merrell napsal:

  buy merrell

  hey and thanks for this interesting article. I can understand your position. Nice blog, and this has been very enlightening for me. thanks again.

 • balmain waxed jeans

  Hey cool blog, just wondering what anti-spam software program you use for comments as a result of i get heaps on my blog. Anyway, in my language, there usually are not a lot good source like this.

 • ecco outlet store

  Amazing article, cheers, I will visit again later!

 • ecco outlet locator

  This is this kind of a fantastic useful resource that youre providing and you give it away free of charge. I adore seeing web websites that understand the worth of offering a top quality useful resource for free. It?s the old what goes about arrives ar…

 • cheap coach bags

  e yesterday night and I at last found what i was looking for! This is a terrific weblog by the way, however it appears a little hard to read in my verison phone.

 • discount merrell online

  You made some good points there. I did a search on the subject matter and found a good number of people will consent with your blog.

 • cole haan outlet online

  I had this website saved a while in the past but my computer crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to locate this! I also really like the theme though.