Memoriál Břéti Hampla

Jako již tradičně se naše oddíly zúčastnily memoriálu pořádaného skauty z České Třebové. Celkem se na nástupech sešlo 35 hlídek. 1. oddíl reprezentovaly 2 hlídky vlčat a jedna hlídka skautů. 3. oddíl do závodu vyslal jednu hlídku skautek.

Možná proto že stanoviště byla rozeseta po jiných kopcích než obvykle, hodně hlídek bloudilo. Vlčata a světlušky měli výhodu ve značené cestě fáborky. Skauti a skautky se však orientovali podle mapy.
Mimo čas závodu hlídky plnily stanoviště „Lanová dráha“ na kterou bedlivě dohlížel živý krkavec jednoho z vedoucích stanoviště.
Ať už po včasném návratu nebo pozdním, na všechny čekal výborný guláš.
Z pěti startujících hlídek vlčat se naše dvě umístily na třetím a za pomoci jednoho vlčete ze Žamberka na prvním místě! Skauti a ani skautky žádné místo neobsadili protože do cíle nedorazili v časovém limitu. Celkově pouze 8 z 25 hlídek starších se stihlo vrátit včas.
Výsledkovou listinu naleznete zde. Více fotografií tady.