Chumelení 2014

Není lehké natočit film, i když krátký, ani s profesionálními herci. Natožpak s neherci a nezkušeným komparsem. Nejen o tom jsme se přesvědčili na Chumelení 27. prosince 2014.

Slečna režisérka totiž dostala za „úkol“ natočit vlastní ztvárnění oblíbeného filmu. Toto sobotní odpoledne se tedy D-centrum proměnilo v natáčecí ateliér a všichni zúčastnění dostali svoji roli. Najednou jsme měli plno faunů, kentaurů, satyrů, mluvících bobrů, medvědů, veverek a dalších, protože jsme se, alespoň na chvíli, ocitli v kouzelné zemi Narnii, kde ještě stále vládla Bílá čarodějnice Yadis.

Narniané (naši komparsisti) měli natáčení ještě zkomplikované o různé úkoly, které bylo také potřeba natočit a o jejichž řešení dopředu nevěděli. Tak například museli v časovém limitu složit oslavné básně na Aslana, najít ztraceného Edmunda nebo se připravit na závěrečnou bitvu proti Bílé čarodějnici, která, jak jinak, byla nakonec poražena chrabrými Narniany za pomoci sourozenců Pevensiových a Aslana.

I když bylo někdy velmi těžké udržet si vážné tváře nebo naopak nasadit veselý úsměv či zimprovizovat rozhovor, myslím ale, že s výsledkem našeho společného snažení můžeme být spokojeni.

Tímto všem, slečně asistentce, kameramanům, hercům i komparsistům velice děkuji za příjemně strávené odpoledne!