Dívčí tábor

Když byly prázdniny ještě v plném proudu a sluníčko svítilo, seč mohlo, vydalo se na pětadvacet dívek na tábořiště Podkova u Třebovic, aby spolu objevovaly krásy přírody i krásy přátelství.

První den jsme se vrhly do práce a komfortní tábořiště jsme si zabydlely a ještě více zvelebily. Už ten večer nás však čekalo překvapení. Přenesly jsme se do období 2. světové války a tento tábor se dostal do hledáčku oficírů, jelikož skauti(a samozřejmě i skautky) byli nepřáteli režimu. Musely jsme proto každý den získat potravinové lístky, abychom vůbec mohly přežít.

V neděli následovalo další překvapení, českotřebovský pan farář nás požádal o pomoc. Pověděl nám o lidech, kteří se ocitli v ještě tíživější situaci než my, a proto jsme se rozhodly, že se pokusíme poslílat jim nějaké lístky z našeho skromného nadbytku. Nebylo to sice vždy jednoduché, na to, abychom nějaké vydělaly, jsme se někdy dost nadřely – hlavou i rukama či nohama, ale myslíme si, že to stálo za to. Naše úsilí se vyplatilo a všechny rodiny či skupiny, které jsme podporovaly, válku přečkaly a v roce 1945 nám moc děkovaly.

Každý den jsme prožily jeden rok války a staly se součástí nejdůležitějších událostí. Denně vycházely noviny a také jsme poslouchaly rozhlas. Měly jsme tak příležitost něco nového o nedávných, přesto krutých dějinách zjistit a vyzkoušet si, jak důležitá vždy byla a je pomoc potřebným.

Ve druhé části určené už jenom skautkám (světlušky jely po táboře domů) jsme se vrhly do velkého dobrodružství s batohem na zádech. Rozhodly jsme se po svých dojít až ke klukům a navštívit je. Prohlédly jsme si krásnou Litomyšl, kde jsme se báječně osvěžily v klášternách zahradách i na koupališti, poznávaly jsme také Toulovcovy maštale s tichými lesními zákoutími a třetího dne jsme opravdu dorazily do cíle – ke klukům do Dolan. Cesta byla náročná, sluníčko nás neštřilo, ale my jsme statečně šlapaly a zážitky si určitě ještě dlouho poneseme v hlavě.

Nejstarší skautky pak pokračovaly dále do Luže, kde se kochaly velikým poutním kostelem, bývalou synagogou a židovským hřbitovem. Potom obrátily své kroky k domovu a po dobrodružném nocování v Brandýse a po návštěvě tamního labyrintu se 6. dne sice hodně utahané, ale taky hodně nadšené navrátily víceméně v pořádku domů.

Fotky si můžete prohlédnout zde.komentářů 4 128

(přidat nový komentář »)