ZSH 2013

Skautské středisko Dolní dobrouč vás srdečně zve na již 24. ročník Závodu skautských hlídek. Uskuteční se 19. 10. 2013 v Dolní Dobrouči.

Závod je určen pro 3členné hlídky v 1 společné kategorii chlapců a dívek. Spodní věková hranice není omezena, horní věková hranice je 15 let včetně ke dni závodu (15letí ještě mohou závodit, 16letí už ne). Součet věku členů hlídky chlapecké a smíšené převážně chlapecké nesmí přesáhnout 38 let a součet věků jednotlivých členů hlídky dívčí a smíšení převážně dívčí nesmí překročit 40 let.

Disciplíny závodu obvyklé, tradiční  i s překvapením.

Délka tratě cca 5 km.

Povinné vybavení k závodu:

  • hlídka: sekera, buzola, doporučeny jsou signalizační praporky
  • jednotlivci: KPZ, psací potřeby (tužka, papír), nůž, sportovní oděv pro závod dle počasí.

Harmonogram akce:

7.30 – 8.30 prezence hlídek u skautské klubovny v D. Dobrouči

8.30 zahájení, nástup

9.00 start 1. hlídky

14.00 předpokládané ukončení závodu

15.00 nástup, vyhodnocení

Ceny obdrží 1.-5. hlídka, pamětní lístek pro všechny.

Hlídky je nutno přihlásit do 16. 10. 2013 do 20.00 hod. telefonicky nebo mailem.

Při prezenci se zaplatí startovné 120 Kč za hlídku (3 stravenky na guláš). Na místě bude k dispozici teplý čaj a dále bude možnost zakoupit drobné občerstvení (pití, cukrovinky).

Kontakt a přihlášky: Jakub Skalický – skalicky.j@seznam.cz.