Skautský ples 2012

Již šestý skautský ples se konal na sále Lidového domu 24. listopadu. K tanci i poslechu všech asi 150 hostů zahrál taneční orchestr Combo 2. Nechybělo předtančení v podání mladých skautek a skautů, bohatá tombola ani soutěžně pojaté půlnoční překvapení. Výtěžek více než 11 000 Kč podpoří Nadaci Leontýnka, pomáhající zrakově postiženým dětem. Více viz stránky Nadace Leontinka. Fotky z plesu si můžete prohlédnout v naší galerii.