« Newer PostsOlder Posts »

R&R

Volejbalový turnaj – LAVOR

V sobotu 8. listopadu 2014 jsme využili pozvání lanškrounských skautů a zúčastnili se tradičního roverského volejbalového turnaje s názvem LAVOR. (Pokračování textu…)

Cesta na východ – Jarní výprava OS & RS 2014

Jaro je tady, nejvyšší čas vyrazit na výpravu.

(Pokračování textu…)

Závody v uzlování 2014

V sobotu 15. března jsme se sešli v D-centru na již tradiční Závody v uzlování. Dostavili se skauti z Mistrovic, České Třebové, Verměřovic, Bystřece, Letohradu a samozřejmě i místní, tedy z Dolní Dobrouče. Přijelo na 30 soutěžících, kteří s sebou vzali svoje vedoucí. Jako občerstvení všichni dostali tatranku a čaj. Venku sice pršelo, ale my jsme si náladu zkazit nenechali a s radostí jsme se pustili do vázání šesti základních uzlů (škoťák, rybařák, dračák, zkracovačka, ambulák a loďák).

(Pokračování textu…)

Závody v uzlování

Srdečně zveme všechny příznivce uzlování na tradiční dobroučské závody!

Soutěží se ve vázání 6 základních uzlů na čas, a to ve 2 kategoriích: I. světlušky a vlčata, II. skauti a skautky. Stejně jako loni bude zařazen též závod dvojic (bez věkové hranice pro účastníky). Všichni soutěžící se mohou těšit na malé občerstvení, čaj bude k dispozici po celý den.

Základní údaje k závodu:

(Pokračování textu…)

Společně proti leukémii

Tento rok se už pošestnácté roveři a roverky po celé republice rozhodli přispět k dobré věci a zapojili se do sbírky Společně proti leukémii, již pořádá Nadace pro transplantaci kostní dřeně ve spolupráci s Junákem – svazem skautů a skautek ČR. Podstata benzínkové sbírky stojí na heslech vyjadřujících podstatu roveringu: ZÁŽITKY – POMOC – SLUŽBA – VÝZVA.

(Pokračování textu…)

Společně proti leukémii

Letos se koná již 16. ročník charitativní sbírky Společně proti leukémii, kterou pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR společně s Nadací pro transplantaci kostní dřeně.

V roce 2013 se do sbírky rozhodli zapojit i skauti a skautky z našeho střediska. Pokud chcete podpořit nejen nás, ale především dobrou věc, přijeďte za námi na benzínovou stanici Benzina nebo OMV – obě v Ústí nad Orlicí na ulici Královéhradecká – ve dnech 14. a 15. 6. 2013.

(Pokračování textu…)